Váš partner od fáze studie až po její kolaudaci.

 

Zabýváme se zpracováním projektových dokumetací pro novostavby i rekonstrukce. Máme zkušenosti se zpracováním projektů staveb pro bydlení, administrativu, stavby školního zařízení, průmyslové stavby i developerské projekty.

PODROBNĚ SE ZABÝVÁME

V našich projektech do detailu zpracováváme. 

PROJEKTY BYTOVÝCH DOMŮ

Stavby objektů pro bydlení jsou nedílnou součástí trhu a tedy i součástí portfolia našich služeb. V oblasti bytové výstavby máme významně zastoupeny projekty stavebních úprav a nástaveb stávajících domů s kapacitou 5 - 40 bytů. Výjimkou nejsou ani novostavby bytových domů.

PROJEKTY PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

Pro soukromé investory i státní instituce jsme zpracovali projektové dokumentace průmyslových budov pro různá odvětví jako jsou skladové haly, budovy hromadných garáží, střelnice či objekty technologické páry pro teplárenský průmysl s investičními náklady v rozsahu 20 -100 mil. Kč.

STAVEBNÍ FYZIKOU

Nedílnou součástí každého našeho projektu je posouzení konstrukcí včetně kritických detailů z hlediska prostupu tepla, kondenzace vodních par neprůzvučnosti i návrhu protiradarových opatření.

DENNÍM OSVĚTLENÍM A OSLUNĚNÍM

Zejměna u staveb pro bydlení a administrativních budov je nutně při návrhu dispozice stavby posoudit, zda budova vyhovuje aktuálním normativním požadavkům na denní osvětlení a proslunění místnosti. I tuto službu jsme připraveni pro Vás zajistit.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Kromě samostatných rodinných domů jsme již projektovali i developerské projekty v rozsahu 30 - 40 rodinných domů.

PROJEKTY ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Mezi naše klienty patří i obce a města. Právě s obcemi a městy jsme řešili např. nástavbu základní školy pro rozšíření kapacity modernizaci výukové kuchyně pro SOU potravinářské, přístavbu nového pavilonu odborných učeben základní školy, či stavební úpravy pro navýšení kapacity mateřské školy.