Naše služby

Zabýváme se zpracováním projektových dokumentací pro novostavby i rekonstrukce. Máme zkušenosti se zpracováním projektů staveb pro bydlení, administrativu, stavby školního zařízení, průmyslové stavby i developerské projekty.

 

Pro naše klienty jsme již zpracovali:

Projekty bytových domů,

Stavby objektů pro bydlení jsou nedílnou součástí trhu a tedy i součástí portfolia našich služeb. V oblasti bytové výstavby máme významně zastoupeny projekty stavebních úprav a nástaveb stávajících domů s kapacitou 5 - 40 bytů. Výjimkou nejsou ani novostavby bytových domů.

Developerské projekty

Kromě samostatných rodinných domů jsme již projektovali i developerské projekty v rozsahu výstavby 30 - 40 rodinných domů.

Projekty školních zařízení

Mezi naše klienty patří i obce a města. Právě s obcemi a městy jsme řešili např. nástavbu základní školy pro rozšíření kapacity, modernizace výukové kuchyně pro SOU potravinářské, přístavbu nového pavilonu odborných učeben základní školy, či stavební úpravy pro navýšení kapacity mateřské školy. 

Projekty průmyslových staveb

Pro soukromé investory i státní instituce jsme zpracovali projektové dokumentace průmyslových budov pro různá odvětví jako jsou skladové haly, budovy hromadných garáží, střelnice či objektu výroby technologické páry pro teplárenský průmysl s investičními náklady v rozsahu 20 - 100 mil. Kč

V našich projektech se podrobně zabýváme: 

Stavební fyzikou

Nedílnou součástí každého našeho projektu je posouzení konstrukcí včetně kritckých detailů z hlediska prostupu tepla, kondenzace vodních par, neprůzvučnosti i návrhu protiradonových opatření.

Denním osvětlením a osluněním

Zejména u staveb pro bydlení a administrativních budov je nutné při návrhu dispozice stavby posoudit, zda budova vyhovuje aktuálním normativním požadavkům na denní osvětlení a proslunění místností. I tuto službu jsme připraveni pro Vás zajistit.