Projektové dokumentace pozemních staveb

Zpracujeme pro Vás komplexní projektovou dokumentaci v oboru pozemních staveb ve všech stupních, včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Váš partner od fáze studie stavby až po její kolaudaci

Zajišťujeme veškeré služby od zpracování studie stavby přes dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby. Součástí naší práce je i inženýrská činnost zajišťující vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení i kolaudačního souhlasu. Poskytujeme též autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Komplexnost

Našim klientům poskytujeme komfort ve formě zajištění komplexních služeb potřebných pro vypracování projektu, vydání potřebných povolení i podporu při provádění stavby

Smysl pro detail

Dokonalý projekt je správná vize, řešená dobře navrženým konceptem následně dopracovaným v každém detailu. Právě proto je pro nás každý detail v projektu natolik zásadní, abychom se věnovali jeho řešení.

Vzdělávání

Sledujeme nové trendy ve stavebnictví a aktualizaci normativních předpisů. Zaručujeme zpracování dokumentace splňující požadavky moderního stavitelství i aktuální legislativy.

Osobní zainteresování

Symbióza odborných znalostí se smyslem pro detail a osobního ponoření se do tématu je garancí kvality našich projektů.

Připravujeme pro Vás další informace

Náš tým

Ing. Jan Suk

Jednatel / Hlavní inženýr projektu

Iveta Augustová

Inženýrská činnost/Planografie

Ing. Jindřich Hamza

Projektant

Šimon Tejkal

Projektant

Kontaktujte nás